Overweg Kandelaarweg

Steden breiden zich uit en de inwoners worden mobieler. Hierdoor is er meer verkeer op de weg en is het drukker op overwegen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en aanrijdingen. We willen overwegen nog veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Op de spoorlijn tussen Rotterdam-Delft is de overweg Kandelaarweg de laatste overweg. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en ProRail voeren in samenwerking met de gemeenten Schiedam en Rotterdam een verkenning uit om te zoeken naar goede alternatieven voor deze overweg. Ingenieursbureau Movares begeleidt dit proces.

De verkenning is medio 2019 gestart, waarbij in november de omgeving ook betrokken is. Onder andere via deze website hebben we informatie opgevraagd over het gebruik van en ervaringen met deze overweg. Ook hebben we een informatieavond gehouden met gebruikers van de overweg. Zij hebben hun ervaringen gedeeld, en meegedacht over mogelijkheden voor het aanpassen van de overweg. Deze inventarisatiefase is in december 2019 afgesloten. De resultaten van deze informatieavond zijn bestudeerd en beoordeeld hieronder te downloaden.

De hoeveelheid aan reacties heeft de verwachtingen overtroffen. De lokale kennis heeft waardevolle inzichten opgeleverd waardoor varianten aangescherpt zijn. Ook zijn er verschillende varianten afgevallen omdat deze toch niet kansrijk zijn. Dit wordt beargumenteerd in de verschillende stukken.

De informatie bestaat uit

U kunt ook alle bestanden direct downloaden : bestanden Overweg Kandelaarweg

Ga naar het begin