Binnenkort wordt hier de terugkoppeling van de drukbezochte bewonersavond van woensdag 20 november gepresenteerd.

Zoals u regelmatig in de pers en op social media kunt lezen, wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan de overwegveiligheid op het spoornetwerk. De spoorwegbeheerder ProRail wil alle gelijkvloerse overwegen verwijderen of vervangen, om het veiliger te maken en verstoringen van het treinverkeer te voorkomen.

De overweg Kandelaarweg is de laatste gelijkvloerse overweg op het traject tussen Leiden en Dordrecht. De metropoolregio Rotterdam Den Haag wil daarom samen met ProRail een verkenning uitvoeren naar alternatieven en mogelijkheden voor deze overweg en heeft de gemeente Schiedam en Rotterdam voorgesteld met de buurt het gesprek aan te gaan hierover. Advies en ingenieursbureau Movares is gevraagd dit proces te begeleiden.

Middels onderstaande vragenlijst geven wij u de kans om mee te denken over deze overweg. Wat zijn uw ervaringen over het gebruik en eventuele problemen op en rondom de overweg? Wat zijn mogelijke denkrichtingen en alternatieven voor het aanpassen van de overweg? We maken graag gebruik van uw kennis om een goede oplossing te bedenken.
* Vragen met een sterretje zijn verplicht om in te vullen.

Hoe vaak maakt u gebruik van de overweg Kandelaarweg?*

Auto
Fiets
Te Voet
Anders, namelijk

Woon werk Verkeer
Recreatief
Bezoek aan voorziening in de Kandelaar
Anders, namelijk:

Te lang dicht, ik sta lang te wachten.
Sluipverkeer
Geluidsoverlast
Gevoel van sociale onveiligheid
Anders, namelijk:

Denkrichtingen voor alternatieven

Voor het aanpassen van de overweg zijn al verschillende denkrichtingen bedacht. Deze variëren van het aanleggen van een onderdoorgang voor alle verkeer tot het realiseren van een onderdoorgang voor alleen fietsers en voetgangers tot het volledig afsluiten van de overweg. Hierover staan hieronder een aantal vragen en verder krijgt u nog zelf de mogelijkheid een idee te beschrijven.


Een onderdoorgang ter plaatse van de overweg Kandelaarweg die toegankelijk is voor alle verkeer.
Een onderdoorgang ter plaatse van de overweg Kandelaarweg die toegankelijk is voor verkeer met een hoogtebeperking
Een onderdoorgang ter plaatse van de overweg Kandelaarweg die toegankelijk is voor alleen fietsers en voetgangers. Het autoverkeer krijgt een alternatieve route
Een onderdoorgang ter plaatse van de overweg Kandelaarweg die toegankelijk is voor voetgangers. Fietsers en autoverkeer krijgen een alternatieve route.
Volledig afsluiten van de overweg.

Bij het afsluiten van de overweg voor gemotoriseerd verkeer en/of fietsers en/of voetgangers is er een alternatief nodig om het spoor te kruisen.
Kunt u beschrijven waar u mogelijkheden ziet voor een alternatieve (nieuwe) onderdoorgang en aangeven welke route daarbij hoort?

Ga naar het begin