Overweg Kandelaarweg

Steden breiden zich uit en de inwoners worden mobieler. Hierdoor is er meer verkeer op de weg en is het drukker op overwegen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en aanrijdingen. We willen overwegen nog veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Op de spoorlijn tussen Rotterdam-Delft is de overweg Kandelaarweg de laatste overweg. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en ProRail voeren in samenwerking met de gemeenten Schiedam en Rotterdam een verkenning uit om te zoeken naar goede alternatieven voor deze overweg. Ingenieursbureau Movares begeleidt dit proces.

De verkenning is medio 2019 gestart, waarbij in november de omgeving ook betrokken is. Onder andere via deze website hebben we informatie opgevraagd over het gebruik van en ervaringen met deze overweg. Ook hebben we een informatieavond gehouden met gebruikers van de overweg. Zij hebben hun ervaringen gedeeld, en meegedacht over mogelijkheden voor het aanpassen van de overweg. Deze inventarisatiefase is in december 2019 afgesloten. Movares analyseert alle informatie en werkt het uit in mogelijke oplossingen. De komende periode wordt gebruikt om de rapportage af te ronden en voor te leggen aan het bestuur. Het verslag van de informatieavond wordt op deze website gepubliceerd.

Ga naar het begin